ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (Hyperglycaemia)

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (Hyperglycaemia) เป็นศัพท์ทางการแพทย์สำหรับสภาวะที่ระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับปกติ ได้แก่ ภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินกว่าเกณฑ์ค่าปกติ คือ มากกว่า 99 มก./ดล. หลังอดอาหาร 8 ชม. และ เกิน 140 มก./ดล. หลังมื้ออาหาร 2 ชม.

ภาวะเช่นนี้จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง และไม่ได้รับการรักษา อาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ส่งผลให้เส้นประสาท หลอดเลือด หรืออวัยวะต่างๆ ถูกทำลายจนมีปัญหาสุขภาพร้ายแรงตามมาได้

ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นภาวะฉุกเฉินที่ผู้ป่วยจะมีอาการหิวน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย ซึมเศร้า และอาจหมดสติถ้าระดับน้ำตาลสูงมาก เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุ

ระดับน้ำตาลในเลือดสูงมักเกิดควบคู่กับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยปกติร่างกายของเราจะมีกลไกดึงน้ำตาลออกจากเลือดไปใช้เป็นพลังงานผ่านฮอร์โมนอินซูลิน แต่เมื่อเป็นโรคเบาหวานร่างกายจะเกิดการดื้อต่ออินซูลิน ทำให้ดึงน้ำตาลออกจากเลือดได้น้อยลงจนเกิดเป็นระดับน้ำตาลในเลือดสูง

ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงจำเป็นต้องตรวจระดับน้ำตาลเป็นประจำ เพื่อป้องกันภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง และหาทางควบคุมให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับปกติเสมอ

สาเหตุของภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

มักเกิดจาก โรคเบาหวานเป็นหลักเพราะผู้ป่วยโรคเบาหวานนั้น มีระดับน้ำตาลสูงขึ้นได้ง่าย เนื่องจากร่างกายมีฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอหรือเกิดภาวะดื้ออินซูลิน ทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลผิดปกติ โดยอาจมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่าง เช่น

  • ความเครียด
  • ความเจ็บป่วย เช่น ไข้หวัด
  • การรับประทานมากเกินไป เช่น การรับประทานอาหารว่างระหว่างมื้ออาหารบ่อยเกินไป
  • ขาดการออกกำลังกาย
  • ภาวะขาดน้ำ
  • ลืมกินยารักษาโรคเบาหวาน หรือกินยาในปริมาณไม่ถูกต้อง
  • การรักษาภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำที่รุนแรงเกินไป
  • การได้รับยาบางอย่าง เช่น ยาสเตียรอยด์

ช่วงเวลาการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเป็นครั้งคราว สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในเด็ก วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ตอนต้น แต่หากเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเป็นประจำ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจภาวะก่อนเป็นเบาหวาน โดยปัจจุบันมีวิธีการป้องกัน หรือชะลอการเกิดโรคเบาหวานได้แล้ว

ช่องทางปรึกษา และสั่งซื้อสินค้า

ติดต่อ Sabaideecare ได้ที่

Tel : 02-676-4090-4 / 096-860-5867 / 064-594-5945
Line : @sabaideecare
Instagram : Sabaideecare
Youtube : Sabaidee Care
Twitter : @sabaideecare

—————-

#เครื่องวัดน้ำตาล #เครื่องตรวจวัดน้ําตาลในเลือด #เครื่องตรวจวัดน้ําตาล #เครื่องตรวจระดับน้ำตาล #เครื่องตรวจเลือด #น้ำตาลในเลือด #safeaqsmart #Glucose

Live Chat